Waarneming

Op grond van de regels voor de advocatuur moet een advocaat die een eenmanskantoor voert een waarnemer aanstellen voor het geval dat hij door langdurige ziekte niet tijdig zijn zaken kan behartigen.

Voor mijn praktijk heb ik mr. Jan Bredius te Zeist bereid gevonden om voor mij in dat geval als waarnemer op te treden. Mr. Anja Jansse te Zeist zal als “achtervanger” optreden voor het geval mr. Bredius niet beschikbaar is.

Kantoorgegevens: Bredius & Jansse Advocatuur en Mediation, Laan van Beek en Royen nr 7 3701, AH Zeist, telefoon 030 69 39516, e-mailadres info@brediusjansse.nl.

Let op: De waarneming geldt uitsluitend voor bestaande cliënten in geval die mij langdurig niet kunnen bereiken.

De waarneming geldt niet voor nieuwe cliënten; wie voor een nieuwe zaak komt zal bij langdurige afwezigheid een andere advocaat moeten benaderen. Dat mag een van beide vervangers zijn. Als die u uw zaak wil behartigen bent u rechtstreeks cliënt van die persoon.