Home

Academiegebouw Leiden. Waar het allemaal begon.

Biografie

De advocaat: Geboren in Leiden en na een aantal jaren in Alphen aan de Rijn in het Utrechtse terechtgekomen. In Amsterdam en Leiden rechten gestudeerd. Rustig verkennend en het beste uit de zaak zien te halen. Begint niet aan onhaalbare zaken.

De loopbaan: Na een mooie en lange carrière bij de Belastingdienst, waar ik met plezier heb gewerkt en begonnen als administratief medewerker, daarna controleur (binnen- en buitendienst) en tot slot inspecteur, ben ik in 1989 als zelfstandig advocaat begonnen. In het najaar van 1989 begon ik met een algemene praktijk. Alle zaken zijn wel zo’n beetje aan de orde gekomen. Samengewerkt met andere advocaten, belastingadviseurs en accountants. Is daardoor goed op de hoogte van ondernemersbelangen. Nu weer zelfstandig.

Permanente opleiding: Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: algemene praktijk. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Deze punten heb ik telkens behaald.

Informatie: Het adres is Eekhoornlaan 26, 3734 GZ Den Dolder. Bezoek uitsluitend op afspraak. Ik ben telefonisch bereikbaar onder nummer 06 15 086 166. Email: fasseur@fasseur.nl.

Derdengeld: In sommige zaken wordt aan de cliënt een bedrag toegekend of wordt in afwachting van de uitkomst van een procedure door een partij een bedrag ter beschikking gesteld. Veel advocaten gebruiken daarvoor een zogenaamde “derdenrekening”. Dat is een in een stichting ondergebrachte rekening, die is afgescheiden van het vermogen van de advocaat.

Ik gebruik een dergelijke rekening niet en heb ook niet een dergelijke stichting. Alle gelden toekomend aan mijn cliënten gaan rechtstreeks van de derde naar die cliënten. Alle gelden die door mijn cliënten voor derden ter beschikking moeten worden gesteld zullen niet naar een rekening van mij of van een stichting waarin ik bestuurder ben of anderszins bij betrokken ben kunnen worden overgemaakt. Ik bied daarvoor geen faciliteit.