Kosten

Uiteraard ben ook ik blij als ik voor mijn werkzaamheden betaald wordt. Wie niet? Het tarief is afhankelijk van het met de werkzaamheden gemoeide belang, van de aard van de zaak en van de spoedeisendheid. We zullen dat vooraf bespreken.

Als het voorzienbaar is zullen we ook bespreken hoeveel tijd met de kwestie gemoeid zal kunnen zijn. Soms doen we dat stap voor stap, een andere keer is het mogelijk om een geheel traject te kunnen overzien.

Bij het maken van financiële afspraken zullen we rekening moeten houden met de aard van de procedure, de bijkomende kosten en niet te vergeten het belang waar het om gaat. Zoals elders ook al vermeld, moet je goed geld niet naar kwaad geld gooien.

Veelal zal ik een voorschot vragen voor mijn uren en als er wordt geprocedeerd, zal ik telkens als deze stappen moeten worden gezet, weer een voorschot kunnen vragen. Voor externe kosten vraag ik altijd een voorschot. Dat zijn in het algemeen griffierechten en deurwaarderskosten.

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het gerecht en het belang. Ik voeg een link bij zodat je al voordat je een rechtzaak begint kan zien wat dat aan kosten meebrengt: Griffierecht.

De kosten van een deurwaarder zijn te vinden op: Kosten deurwaarder (overzicht)

Als je de zaak wint moet de andere partij je kosten vergoeden; als je de zaak verliest is dat andersom. Houd daar rekening mee bij je beslissing voordat je begint. Die kosten worden niet helemaal vergoed. Het is een puntenstelsel, dat ertoe leidt dat maar een beperkt bedrag vergoed wordt. Voor wie dat vooraf wil uitpluizen volgt hier een link: Vergoedingen advocaatkosten.

Als je na dit alles toch wilt doorzetten, maak dan een afspraak of mail in globale termen het probleem.

Overigens doe ik geen zaken op toevoeging; de gefinancierde rechtsbijstand.

Home